Saturday, August 12, 2006

การสร้างรากฐานรัฐด้วยการศึกษา

ที่แอลเอ หน้าประตูเข้าสวนกุหลาบ หน้าบริเวณจัดแสดงใหญ่ ที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัิติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Science Center) มีเสาประตูสองอันสลักเป็นประโยคว่า

เสาประตูซ้าย: "THE END OF ALL GOOD GOVERNMENT IS THE HAPPINESS OF THE PEOPLE"

เสาประตูขวา: "THE FOUNDATION OF EVERY STATE IS ITS EDUCATION OF ITS YOUTH"

บังเอิญเหลือเกินที่พกหนังสือ "หลังโครงสร้างนิยม: ฉบับย่อ" เขียนโดยแคทเธอรีน เบลซีย์ แปลโดยอภิญญา เฟื่องฟูสกุล ติดมือไปด้วย แล้วก็บังเอิญเช่นกันที่อ่านเจอข้อความนี้:
"[...] ประเด็นหลักของอัลตูแซร์ก็คือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่เพียงผลิตคนหนุ่มสาวป้อนตลาดแรงงานทุกระดับของโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าในกระบวนการสอนอ่านเขียนและคิดเลข ก็ผลิตคำสอนเรื่องความเชื่อฟัง ความสุภาพอ่อนน้อม จิตวิทยาเบื้องต้น [...] คุณค่าของประชาธิปไตยเสรีนิยม วิธีออกคำสั่ง และวิธีทำงานรับใช้ชุมชน กล่าวสั้น ๆ ก็คือ สถาบันการศึกษาทำให้วินัย โดยเฉพาะวินัยในตัวเองหยั่งรากฝังลึกในความคิดและสนับสนุนให้นักเรียนออกไปสู่สังคมและผดุงรักษาสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ 'ด้วยตัวของพวกเขาเอง"
อืม พอได้อ่านข้อความข้างล่างแล้ว การตีความและการทำความเข้าใจประโยคที่สองข้างต้นก็คงจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว