Thursday, March 23, 2006

ชื่อซ้ำ ชื่อต่าง

เพิ่งมาใช้ last.fm (สถิติของผม http://www.last.fm/user/wonam/) ซึ่งเป็น social network ของการฟังดนตรี หลาย ๆ คนสังเกตว่า
  • มีวงดนตรีหลายวงที่ชื่อซ้ำกัน (อาจจะมาจากหลายประเทศ)
  • วงดนตรีวงหนึ่ง เขียนได้หลายแบบ เช่น Modern dog กับ Moderndog หรือ P2 Warship กับ P 2 Warship กับ P II W P2 Warship
ผมกำลังคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ