Saturday, August 12, 2006

การสร้างรากฐานรัฐด้วยการศึกษา

ที่แอลเอ หน้าประตูเข้าสวนกุหลาบ หน้าบริเวณจัดแสดงใหญ่ ที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัิติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Science Center) มีเสาประตูสองอันสลักเป็นประโยคว่า

เสาประตูซ้าย: "THE END OF ALL GOOD GOVERNMENT IS THE HAPPINESS OF THE PEOPLE"

เสาประตูขวา: "THE FOUNDATION OF EVERY STATE IS ITS EDUCATION OF ITS YOUTH"

บังเอิญเหลือเกินที่พกหนังสือ "หลังโครงสร้างนิยม: ฉบับย่อ" เขียนโดยแคทเธอรีน เบลซีย์ แปลโดยอภิญญา เฟื่องฟูสกุล ติดมือไปด้วย แล้วก็บังเอิญเช่นกันที่อ่านเจอข้อความนี้:
"[...] ประเด็นหลักของอัลตูแซร์ก็คือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่เพียงผลิตคนหนุ่มสาวป้อนตลาดแรงงานทุกระดับของโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าในกระบวนการสอนอ่านเขียนและคิดเลข ก็ผลิตคำสอนเรื่องความเชื่อฟัง ความสุภาพอ่อนน้อม จิตวิทยาเบื้องต้น [...] คุณค่าของประชาธิปไตยเสรีนิยม วิธีออกคำสั่ง และวิธีทำงานรับใช้ชุมชน กล่าวสั้น ๆ ก็คือ สถาบันการศึกษาทำให้วินัย โดยเฉพาะวินัยในตัวเองหยั่งรากฝังลึกในความคิดและสนับสนุนให้นักเรียนออกไปสู่สังคมและผดุงรักษาสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ 'ด้วยตัวของพวกเขาเอง"
อืม พอได้อ่านข้อความข้างล่างแล้ว การตีความและการทำความเข้าใจประโยคที่สองข้างต้นก็คงจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

2 comments:

Soraj Hongladarom said...

Dear Aj. Jittat,

Hope you are well. I am writing to invite you to participate in a colloquium on a vision for the Post-Thaksin Digital Thailand as detailed below. Thanks a lot indeed and I really wish to meet you.

Also I would be very grateful if you could forward the mail to your friends, networks and colleagues who might be interested. Thanks a lot khrub.

All the Best,
Soraj

***

EMPOWERING TECHNOLOGIES: TOWARDS A POST-THAKSIN VISION FOR DIGITAL THAILAND

A Joint Invitational Colloquium for Faculty of Chulalongkorn University and Asian Institute of Technology hosted by Chulalongkorn Center for Ethics of Science and Technology.

Thursday, February 1, 1:30-4 pm
Room 708 Boromratchakumari Building (Faculty of Arts Building),
Chulalongkorn University

You are invited to an informal colloquium that will explore an interdisciplinary ethical framework for the introduction of new digital products and services in Thailand. The featured speaker is Craig Warren Smith, of the University of Washington Human Interface Technology Laboratory. He is founder of DigitalDivide.org and SpiritualComputing.com.

As a Harvard visiting professor in Singapore, Prof. Smith advised Thailand's ICT Minister Surapong Suebwonglee, and helped convene Thailand's ICT stakeholders to establish a market-based framework for closing the digital divide. Now, Dr. Smith will facilitate a discussion about how various academic disciplines could come together -- combining management, technological and even spiritual perspectives -- to formulate technologies and a public-policy framework that bring empowerment to Thai citizens. In addition to academic participants, the colloquium will include invited guests from multinational corporations in the telecom and IT sectors.

The attached article, co-authored by Smith and Dr. Soraj Hongladarom, provides further perspectives on this colloquium and its implications for a "post-Thaksin" framework for ICT in Thailand.
--
Soraj Hongladarom
Department of Philosophy
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Bangkok 10330, Thailand
Tel. +66(0)2218-4756; Fax +66(0)2218-4755

Director,
Center for Ethics of Science and Technology
http://www.stc.arts.chula.ac.th/

Anonymous said...

ดังนั้นจึงควรปลูกฝังให้คุณรุ่นต่อไปตระหนักถึง ทั้งสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่